Rukovodjenje sa motivacijom

Coaching ponuda u Cirihu i Dibendorfu

Usudite se da uradite nesto novo - kroz efikasno treniranje i sa jasnim procesom

Trening počinje besplatnom konsultacijom od 40 – 60 minuta. Tokom konsultacije se upoznajemo i razgovaramo o temi, mogućnostima, procesu i obimu ptreninga. Ako se dogovorimo za zajednički rad i ako se uverite da možete imati koristi od moje ponude, pozabavićemo se treningom na najbolji m oguci način za vas.

  • individualne seanse
  • online coaching
  • Coaching 1: 1
  • individualni mentorski program

Teme na kojima možemo zajedno da radimo:

  • suočavanje sa manjkom osoblja
  • odredjivanje prioriteta
  • odlučnost
  • povećanje motivacije i energije

«Ne zali se na tamu. Upali svecu.»

Konfucije